Giấy chứng nhận | Trung tâm kiểm định công nghiệp 1

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 38.689.262 (024) 38.689.258
HOTLINE:
0917.291.108

THÀNH VIÊN

THEO DÕI

Số người online:0
Truy cập hôm nay:485
Tổng số:2.261.886

Giấy chứng nhận

Quyết định Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận số 1670/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội

Quyết định Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận số 1670/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội

09:56 | 15-11-2019
[pdf-embedder url="http://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2019/11/QĐ-1670-Chỉ-địnhTổ-chức-chứng-nhận-Của-BỘ-LĐ.pdf" title="QĐ 1670- Chỉ địnhTổ chức chứng nhận Của BỘ LĐ"]
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

08:55 | 18-04-2019
[pdf-embedder url="http://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2019/04/416QĐ-ĐKVN.pdf"]

Bộ xây dựng cấp chứng chỉ kiểm định an toàn lao động cho 8 kiểm định viên của Trung tâm kiểm định Công Nghiệp 1

02:24 | 13-08-2018
[pdf-embedder url="http://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2018/08/QD-cap-chung-chi-Kiem-dinh-vien.pdf" title="QD cap chung chi Kiem dinh vien"] [pdf-embedder url="http://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2018/08/Chung-chi-Kiem-dinh-vien.pdf" title="Chung chi Kiem dinh vien"]

Giấy chứng nhận Trung tâm kiểm định Công nghiệp 1 có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Bộ xây dựng)

02:11 | 13-08-2018
[pdf-embedder url="http://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2018/08/GCN-.-Bo-xay-dung.pdf" title="GCN . Bo xay dung"] [pdf-embedder url="http://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2018/08/QD-Kiem-dinh-ben-bo-xay-dung.pdf" title="QD Kiem dinh ben bo xay dung"]

Chứng nhận hệ thống quản lý theo ISO 9001:2015

10:48 | 19-07-2018
[pdf-embedder url="http://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2018/07/tieng-viet-ISO-9001.-2015.pdf" title="tieng viet ISO 9001. 2015"] [pdf-embedder url="http://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2018/07/tieng-anh-ISO-9001.-2015.pdf" title="tieng anh ISO 9001. 2015"]
Giấy chứng nhận Trung tâm kiểm định công nghiệp I có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Giấy chứng nhận Trung tâm kiểm định công nghiệp I có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

10:12 | 30-08-2017
[pdf-embedder url="http://kiemdinh.gov.vn/wp-content/uploads/2016/08/giay_chung_nhan_du_dieu_kien_hoat_dong_kiem_dinh_ky_thuat_an_toan_lao_dong.pdf"]