KIỂM ĐỊNH AN TOÀN | Trung tâm kiểm định công nghiệp 1

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 38.689.262 (024) 38.689.258
HOTLINE:
0917.291.108

THÀNH VIÊN

THEO DÕI

Số người online:0
Truy cập hôm nay:209
Tổng số:2.308.146

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Kiểm định chai LPG

 Biểu phí kiểm định

 Danh mục các thiết bị phải kiểm định an toàn

QUI TRÌNH KIỂM ĐỊNH CÁC THIẾT BỊ

Ký hiệu

tài liệu

QUI TRÌNH KIỂM ĐỊNH CÁC THIẾT BỊ

I

KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ÁP LỰC
    QD.P1.01 Quy định kiểm định KTAT nồi hơi và nồi đun nước nóng
    QD.P1.02 Quy định kiểm định KTAT bình chịu áp lực
    QD.P1.03 Quy định kiểm định KTAT chai chứa khí
    QD.P1.04 Quy định kiểm định KTAT trạm điều chế và nạp khí

QD.P1.05

Quy định kiểm định KTAT Hệ thống lạnh

QD.P1.06

Quy định kiểm định KTAT đường dẫn hơi nước, nước nóng

QD.P1.07

Quy định kiểm định KTAT thùng bồn chứa a xít

QD.P1.08

Quy định kiểm định KTAT nồi gia nhiệt dầu

QD.P1.09

Quy định kiểm định KTAT Lò khí hóa than

II

KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ NÂNG

QD.P2.01

Quy định kiểm định KTAT cổng trục cẩu trục, Palăng

QD.P2.02

Quy định kiểm định KTAT Cần trục ôtô, bánh xích

QD.P2.03

Quy định kiểm định KTAT cần trục tháp, cần trục chân đế

QD.P2.04

Quy định kiểm định KTAT thang máy

QD.P2.05

Quy định kiểm định KTAT thang cuốn

QD.P2.06

Quy định kiểm định KTAT vận thang chở hàng

QD.P2.07

Quy định kiểm định KTAT tời nâng hàng

QD.P2.08

Quy định kiểm định KTAT trục tải mỏ

QD.P2.09

Quy định kiểm định KTAT xe nâng người

QD.P2.10

Quy định kiểm định KTAT xe nâng hàng

QD.P2.11

Quy định kiểm định KTAT cột chống thủy lực trong hầm lò

QD.P2.13

Quy định kiểm định KTAT TIRFO
III KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN MỎ

QD.P3.01

Quy định đo điện trở tiếp đất

QD.P3.02

Quy định kiểm định áp kế

QD.P3.03

Quy định kiểm định van an toàn

QD.P3.04

Quy định kiểm tra không phá hủy bằng phương pháp siêu âm
QD.P3.04 MB.01 Báo cáo kết quả kiểm tra siêu âm

QD.P3.05

Quy định kiểm định thiết bị điện
QD.P3.05 MB.01 Biên bản thí nghiệm máy biến áp
QD.P3.05 MB.02 Biên bản thí nghiệm động cơ điện
QD.P3.05 MB.03 Biên bản thí nghiệm máy cắt điện
QD.P3.05 MB.04 Biên bản thí nghiệm cáp điện lực
QD.P3.05 MB.05 Biên bản thí nghiệm chống sét van
QD.P3.05 MB.06 Biên bản thí nghiệm phân tích dầu
QD.P3.05 MB.07 Biên bản thí nghiệm tủ máy cắt
QD.P3.05 MB.08 Biên bản thí nghiệm át tô mát
QD.P3.05 MB.03 Biên bản thí nghiệm dụng cụ an toàn khác

QD.P3.06

Quy định thử nghiệm thiết bị điện phòng nổ
QD.P3.06 MB.01 kiểm tra khe hở mối lắp ghép
QD.P3.06 MB.02 Thử chịu va đập, độ bền cơ học
QD.P3.06 MB.03 Thử thủy lực vỏ thiết bị
QD.P3.06 MB.04 Thử độ kín
QD.P3.06 MB.05 Thử an toàn tia lửa

QD.P3.07

Quy định kiểm định KTAT thiết bị điện phòng nổ
QD.P3.07 MB.01 Biên bản kiểm định KTAT thiết bị điện phòng nổ

QD.P3.08

Quy định kiểm định KTAT máy nổ mìn điện
QD.P3.08 MB.01 Biên bản kiểm định KTAT  máy nổ mìn điện

QD.P3.09

Quy định kiểm định KTAT cáp điện sử dụng trong mỏ hầm lò, môi trường có khí cháy, bụi nổ
QD.P3.09 MB.01 Biên bản kiểm định KTAT cáp điện sử dụng trong mỏ hầm lò, môi trường có khí cháy, bụi nổ

IV

KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA KHÍ

QD.HP.01

Hướng dẫn kiểm định KTAT chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

QD.HP.02

Hướng dẫn vận hành hệ thống hút thử khí Gas dư trong chai chứa LPG

QD.HP.03

Hướng dẫn vận hành máy tháo lắp van đầu chai

QD.HP.04

Hướng dẫn vận hành máy thử kín vỏ chai chứa khí đốt LPG

Biểu phí kiểm định
Danh mục các thiết bị phải kiểm định an toàn

QUI TRÌNH KIỂM ĐỊNH CÁC THIẾT BỊ

Ký hiệu

tài liệu

QUI TRÌNH KIỂM ĐỊNH CÁC THIẾT BỊ

I

KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ÁP LỰC
QD.P1.01 Quy định kiểm định KTAT nồi hơi và nồi đun nước nóng
QD.P1.02 Quy định kiểm định KTAT bình chịu áp lực
QD.P1.03 Quy định kiểm định KTAT chai chứa khí
QD.P1.04 Quy định kiểm định KTAT trạm điều chế và nạp khí

QD.P1.05

Quy định kiểm định KTAT Hệ thống lạnh

QD.P1.06

Quy định kiểm định KTAT đường dẫn hơi nước, nước nóng

QD.P1.07

Quy định kiểm định KTAT thùng bồn chứa a xít

QD.P1.08

Quy định kiểm định KTAT nồi gia nhiệt dầu

QD.P1.09

Quy định kiểm định KTAT Lò khí hóa than

II

KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ NÂNG

QD.P2.01

Quy định kiểm định KTAT cổng trục cẩu trục, Palăng

QD.P2.02

Quy định kiểm định KTAT Cần trục ôtô, bánh xích

QD.P2.03

Quy định kiểm định KTAT cần trục tháp, cần trục chân đế

QD.P2.04

Quy định kiểm định KTAT thang máy

QD.P2.05

Quy định kiểm định KTAT thang cuốn

QD.P2.06

Quy định kiểm định KTAT vận thang chở hàng

QD.P2.07

Quy định kiểm định KTAT tời nâng hàng

QD.P2.08

Quy định kiểm định KTAT trục tải mỏ

QD.P2.09

Quy định kiểm định KTAT xe nâng người

QD.P2.10

Quy định kiểm định KTAT xe nâng hàng

QD.P2.11

Quy định kiểm định KTAT cột chống thủy lực trong hầm lò

QD.P2.13

Quy định kiểm định KTAT TIRFO
III KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN MỎ

QD.P3.01

Quy định đo điện trở tiếp đất

QD.P3.02

Quy định kiểm định áp kế

QD.P3.03

Quy định kiểm định van an toàn

QD.P3.04

Quy định kiểm tra không phá hủy bằng phương pháp siêu âm
QD.P3.04 MB.01 Báo cáo kết quả kiểm tra siêu âm

QD.P3.05

Quy định kiểm định thiết bị điện
QD.P3.05 MB.01 Biên bản thí nghiệm máy biến áp
QD.P3.05 MB.02 Biên bản thí nghiệm động cơ điện
QD.P3.05 MB.03 Biên bản thí nghiệm máy cắt điện
QD.P3.05 MB.04 Biên bản thí nghiệm cáp điện lực
QD.P3.05 MB.05 Biên bản thí nghiệm chống sét van
QD.P3.05 MB.06 Biên bản thí nghiệm phân tích dầu
QD.P3.05 MB.07 Biên bản thí nghiệm tủ máy cắt
QD.P3.05 MB.08 Biên bản thí nghiệm át tô mát
QD.P3.05 MB.03 Biên bản thí nghiệm dụng cụ an toàn khác

QD.P3.06

Quy định thử nghiệm thiết bị điện phòng nổ
QD.P3.06 MB.01 kiểm tra khe hở mối lắp ghép
QD.P3.06 MB.02 Thử chịu va đập, độ bền cơ học
QD.P3.06 MB.03 Thử thủy lực vỏ thiết bị
QD.P3.06 MB.04 Thử độ kín
QD.P3.06 MB.05 Thử an toàn tia lửa

QD.P3.07

Quy định kiểm định KTAT thiết bị điện phòng nổ
QD.P3.07 MB.01 Biên bản kiểm định KTAT thiết bị điện phòng nổ

QD.P3.08

Quy định kiểm định KTAT máy nổ mìn điện
QD.P3.08 MB.01 Biên bản kiểm định KTAT  máy nổ mìn điện

QD.P3.09

Quy định kiểm định KTAT cáp điện sử dụng trong mỏ hầm lò, môi trường có khí cháy, bụi nổ
QD.P3.09 MB.01 Biên bản kiểm định KTAT cáp điện sử dụng trong mỏ hầm lò, môi trường có khí cháy, bụi nổ

IV

KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA KHÍ

QD.HP.01

Hướng dẫn kiểm định KTAT chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

QD.HP.02

Hướng dẫn vận hành hệ thống hút thử khí Gas dư trong chai chứa LPG

QD.HP.03

Hướng dẫn vận hành máy tháo lắp van đầu chai

QD.HP.04

Hướng dẫn vận hành máy thử kín vỏ chai chứa khí đốt LPG