KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG | Trung tâm kiểm định công nghiệp 1

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 38.689.262 (024) 38.689.258
HOTLINE:
0917.291.108

THÀNH VIÊN

THEO DÕI

Số người online:1
Truy cập hôm nay:373
Tổng số:2.261.774

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Mẫu giấy đăng ký kiểm tra
Danh mục hàng hóa phải kiểm tra

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

• Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 về việc hướng dẫn kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công Nghệ    Tải về file pdf

• Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16 tháng 6 năm 2017 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ    Tải về file pdf

•  Thông tư số 37/2001/TTLT/BKHCNMT-TCHQ ngày 28/06/2003 Hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng. Tải về file pdf

•  Thông tư số 183/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy. Tải về file pdf

•  Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ lao động – thương binh và xã hội: Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng. Tải về file pdf

•  Quy chuẩn quốc gia QCVN: 01-2008/BLĐTBXH quy định về An toàn lao động trong thiết kế, chế tạo, xuất nhập khẩu, mua bán, lắp đặt, sửa chữa, sử dụng các Nồi hơi và Bình chịu áp lực. Tải về file pdf

•  Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chất lượng hàng hóa về quản lý tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tải về file pdf

THỦ TỤC KIỂM TRA

Dưới đây là thủ tục để đăng ký và thực hiện kiểm tra áp dụng cho hình thức kiểm tra toàn bộ lô hàng tại bến đến. Đối với các hình thức kiểm tra khác (kiểm tra mẫu hàng tại bến đến, kiểm tra tại bến đi) xin tham khảo quy định tại Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ lao động TBXH

Bước 1: Đăng ký kiểm tra

1. Tải mẫu Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, lập thành 3 bản, nộp cho Bộ phận đăng ký cùng với các hồ sơ sau:

– Hợp đồng nhập khẩu (Contract).

– Bản liệt kê hàng hóa (Packing List).

– Hóa đơn (Invoice).

– Vận đơn (B/L).

– Các chứng thư chất lượng.

– Bản giới thiệu, thuyết minh, các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu của tiêu chuẩn kiểm tra.

– Ghi chú: Để tiết kiệm thời gian, quí khách hàng có thể điền mẫu giấy đăng ký kiểm tra và email về cho bộ phận đăng ký (địa chỉ email: kdcn1@kiemdinh.gov.vn ) để thực hiện các công việc chuẩn bị trước khi khách hàng đến làm thủ tục đăng ký.

. Liên hệ với Bộ phận đăng ký:

Địa chỉ: TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP 1  

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.    

Điện thoại: (024).3868 9262      Fax: (024). 3868 9257     

Hỏi đáp, tư vấn: 0395 082 036

2. Thực hiện đóng phí kiểm tra theo mức phí quy định.

3. Nhận lại giấy “Thông báo lô hàng đủ thủ tục về quy định đối với hàng hóa nhập khẩu” theo mẫu quy định

4. Liên hệ với Hải quan để làm các thủ tục thông quan theo quy định.

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật

1. Thông báo cho Bộ phận kiểm tra kỹ thuật sau khi đã tập kết hàng về doanh nghiệp để thống nhất kế hoạch kiểm tra.

2. Tổ chức cho Bộ phận kiểm tra kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra tại Doanh Nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả kiểm tra

Sau khi có kết quả kiểm tra, bộ phận đăng ký của Trung tâm sẽ trực tiếp liên hệ với Doanh nghiệp theo tên, số điện thoại nêu trên Giấy đăng ký để bàn giao cho doanh nghiệp “Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu” do Trung tâm ban hành theo kết quả kiểm tra của Bộ phận kiểm tra kỹ thuật.

Mẫu giấy đăng ký kiểm tra
Danh mục hàng hóa phải kiểm tra

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

•  Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng. Tải về file pdf

• Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 về việc hướng dẫn kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công Nghệ    Tải về file pdf

•  Thông tư số 37/2001/TTLT/BKHCNMT-TCHQ ngày 28/06/2003 Hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng. Tải về file pdf

•  Thông tư số 83/2002/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Tải về file pdf

•  Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ lao động – thương binh và xã hội: Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng. Tải về file pdf

•  Quy chuẩn quốc gia QCVN: 01-2008/BLĐTBXH quy định về An toàn lao động trong thiết kế, chế tạo, xuất nhập khẩu, mua bán, lắp đặt, sửa chữa, sử dụng các Nồi hơi và Bình chịu áp lực. Tải về file pdf

•  Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chất lượng hàng hóa về quản lý tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tải về file pdf

THỦ TỤC KIỂM TRA

Dưới đây là thủ tục để đăng ký và thực hiện kiểm tra áp dụng cho hình thức kiểm tra toàn bộ lô hàng tại bến đến. Đối với các hình thức kiểm tra khác (kiểm tra mẫu hàng tại bến đến, kiểm tra tại bến đi) xin tham khảo quy định tại Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ lao động TBXH

Bước 1: Đăng ký kiểm tra

1. Tải mẫu Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, lập thành 3 bản, nộp cho Bộ phận đăng ký cùng với các hồ sơ sau:

– Hợp đồng nhập khẩu (Contract).

– Bản liệt kê hàng hóa (Packing List).

– Hóa đơn (Invoice).

– Vận đơn (B/L).

– Các chứng thư chất lượng.

– Bản giới thiệu, thuyết minh, các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu của tiêu chuẩn kiểm tra.

– Ghi chú: Để tiết kiệm thời gian, quí khách hàng có thể điền mẫu giấy đăng ký kiểm tra và email về cho bộ phận đăng ký (địa chỉ email: kdcn1@kiemdinh.gov.vn ) để thực hiện các công việc chuẩn bị trước khi khách hàng đến làm thủ tục đăng ký.

. Liên hệ với Bộ phận đăng ký:

Địa chỉ: TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP 1  

Địa chỉ: Phòng 43, tầng 3, số 91, Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội    

Điện thoại: (04).3868 9262      Fax: (04). 3868 9257          

2. Thực hiện đóng phí kiểm tra theo mức phí quy định.

3. Nhận lại giấy “Thông báo lô hàng đủ thủ tục về quy định đối với hàng hóa nhập khẩu” theo mẫu quy định

4. Liên hệ với Hải quan để làm các thủ tục thông quan theo quy định.

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật

1. Thông báo cho Bộ phận kiểm tra kỹ thuật sau khi đã tập kết hàng về doanh nghiệp để thống nhất kế hoạch kiểm tra.

2. Tổ chức cho Bộ phận kiểm tra kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra tại Doanh Nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả kiểm tra

Sau khi có kết quả kiểm tra, bộ phận đăng ký của Trung tâm sẽ trực tiếp liên hệ với Doanh nghiệp theo tên, số điện thoại nêu trên Giấy đăng ký để bàn giao cho doanh nghiệp “Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu” do Trung tâm ban hành theo kết quả kiểm tra của Bộ phận kiểm tra kỹ thuật.