THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG | Trung tâm kiểm định công nghiệp 1

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 38.689.262 (024) 38.689.258
HOTLINE:
0917.291.108

THÀNH VIÊN

THEO DÕI

Số người online:0
Truy cập hôm nay:497
Tổng số:2.261.898

Tin tức

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

THÔNG BÁO
(Mời chào hàng cạnh tranh)

Tên bên mời thầu: Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1.
Tên gói thầu: Thanh lý tài sản cố định (Thiết bị phục vụ công tác kiểm định kỹ thuật an toàn; hệ thống nhà xưởng).
Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.
Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng cạnh tranh: từ 8 giờ 30 phút, ngày 19/12/2015 đến 9 giờ 00 ngày 23/12/2015 (Trong giờ hành chính).
Địa điểm phát hành hồ sơ chào hàng cạnh tranh: Phòng Tổng hợp – Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 – Tầng 3, số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 043 868 9262; Fax: 043 868 9257.
Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Tổng hợp – Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1.
Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh: 9 giờ 00, ngày 25/12/2015.