THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG | Trung tâm kiểm định công nghiệp 1

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 38.689.262 (024) 38.689.258
HOTLINE:
0917.291.108

THÀNH VIÊN

THEO DÕI

Số người online:0
Truy cập hôm nay:331
Tổng số:2.261.732

Tin tức

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1.
Địa chỉ: Tầng 3, số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại/fax/email: 043 868 9262                              Fax: 043 868 9257
Mã số thuế: 01 001 02 774

1. Tên gói thầu: Tổ chức đi du lịch Thái Lan.
• Loại gói thầu: Phi Tư vấn
• Giá gói thầu: 555.000.000đ (Năm trăm năm mươi lăm triệu đồng)
• Nội dung chính của gói thầu: Tổ chức đi du lịch Thái Lan ( Hà Nội – Bangkok – Pattaya – Hà Nội) thời gian 5 ngày /04 đêm.
• Thời gian thực hiện hợp đồng: 20/5/2016 đến 31/5/2016

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: …………

3. Nguồn vốn: Quỹ phúc lợi, nguồn thu từ phí, nguồn thu từ dịch vụ

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn Một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 30” , ngày 05 tháng 5 năm 2016 đến trước
16 giờ 0”, ngày 11 tháng 5 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC:. Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1.
• Địa chỉ: Tầng 3, số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• Điện thoại/fax/email: 043 868 9262                              Fax: 043 868 9257

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 300.000 đ ( Ba trăm nghìn đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000đ( Sáu triệu đồng chẵn) bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 0”, ngày 11 tháng 5 năm 2016

11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 0”, ngày 11 tháng 5 năm 2016