THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG | Trung tâm kiểm định công nghiệp 1

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 38.689.262 (024) 38.689.258
HOTLINE:
0917.291.108

THÀNH VIÊN

THEO DÕI

Số người online:0
Truy cập hôm nay:67
Tổng số:2.293.125

Tin tức

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

logoTên bên mời thầu: Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1.

Địa chỉ: Tầng 3, số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: 043 868 9262 – fax: 043 868 9257

Mã số thuế:  01 001 02 774

 

 

 

Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 thông báo mời chào hàng với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Mua 01 xe ô tô chuyên dùng.
• Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
• Giá gói thầu: 800.000.000đ (Tám trăm triệu đồng)
• Nội dung chính của gói thầu: Mua 01 xe ô tô chuyên dùng
• Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm thiết bị năm 2015
3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn Một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 30” , ngày 25 tháng 11 năm 2015 đến trước 16 giờ 0”, ngày 02 tháng 12 năm 2015
7. Địa điểm phát hành HSYC:. Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1.
• Địa chỉ: Tầng 3, số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• Điện thoại/fax/email: 043 868 9262 – fax: 043 868 9257
8. Giá bán 01 bộ HSYC: 600.000 đ ( Sáu trăm nghìn đồng)
9. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000đ (Tám triệu đồng chẵn) – bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt
10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 0”, ngày 02 tháng 12 năm 2015
11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 0”, ngày 02 tháng 12 năm 2015