TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN, HỢP QUY | Trung tâm kiểm định công nghiệp 1

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 38.689.262 (024) 38.689.258
HOTLINE:
0917.291.108

THÀNH VIÊN

THEO DÕI

Số người online:0
Truy cập hôm nay:49
Tổng số:2.293.107

Tin tức

TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN, HỢP QUY

   Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được quy định tại Thông tư  số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp quy và phương  thức đánh giá sự phù hợp với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật.

   Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 là đơn vị nhà nước có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động đánh giá sự phù hợp của sản phẩm hàng hóa, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận đối với lĩnh vực sản phẩm hàng hóa theo phương thức 1,7,8 và Bộ lao động – Thương binh và Xã hội quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, bao gồm:

  1. Nồi hơi, bình chịu áp lực phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2008/BLĐTBXH;
  2. Thang máy điện phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2012/BLĐTBXH;
  3. Thiết bị nâng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2012/BLĐTBXH;

 Hình ảnh giấy chứng nhận và Quyết định chỉ định

01

 

02

03

04