EnglishVietnamese
Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

trung tâm kiểm định công nghiệp 1

An toàn - Nhanh chóng - Chất lượng - Hiệu quả

Giấy chứng nhận

Quyết định số 2116 cấp ngày 04/04/2018 về việc đổi tên Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp I thành Trung tâm kiểm định công nghiệp 1