EnglishVietnamese
Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

trung tâm kiểm định công nghiệp 1

An toàn - Nhanh chóng - Chất lượng - Hiệu quả

Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phạm vi kiểm định: Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu về ATLD