EnglishVietnamese
Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

trung tâm kiểm định công nghiệp 1

An toàn - Nhanh chóng - Chất lượng - Hiệu quả

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 là đơn vị kiểm định được Bộ Công Nghiệp nay là Bộ Công Thương thành lập theo quyết định số 478/QĐ-TCCB ngày 27/12/1995. Trung tâm được chỉ định thực hiện việc kiểm định nhà nước đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong nhiều lĩnh vực theo các quyết định chỉ định về phạm vi được chứng nhận của cả 5 bộ ( Bộ Công Thương; Bộ Lao động Thương binh và xã hội; Bộ Giao Thông Vận Tải; Bộ Xây Dựng; Bộ Khoa học và Công nghệ).

KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

Các dịch vụ Kiểm tra không phá hủy (Non destructive test – NDT) do TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP 1 cung cấp cho phép kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của kim loại và các mối hàn khi chế tạo cũng như sau một thời gian sử dụng.

HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Trung tâm có đủ chức năng sau khi được Cục An toàn Lao động - Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng C số 34/2019/GCN và Quyết định 651/QĐ LĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2019. Được huấn luyện cấp Giấy chứng nhận cho Kiểm định viên, Kỹ thuật viên thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương theo Quyết định số 92/QĐ-ATMT ngày 03 tháng 4 năm 2018.

CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

GIẤY CHỨNG NHẬN