EnglishVietnamese
Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

trung tâm kiểm định công nghiệp 1

An toàn - Nhanh chóng - Chất lượng - Hiệu quả

Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận Vilas 668 – Công nhận Phòng thí nghiệm đã được đánh giá và phù hợp với yêu cầu ISO/IEC 17025:2017.