EnglishVietnamese
Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

trung tâm kiểm định công nghiệp 1

An toàn - Nhanh chóng - Chất lượng - Hiệu quả

Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận Vilas 918 – Công nhận Phòng thí nghiệm: Phòng tử nghiệm Điện – Thiết bị điện phòng nổ, Phòng Kiểm định thiết bị đo