EnglishVietnamese
Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

trung tâm kiểm định công nghiệp 1

An toàn - Nhanh chóng - Chất lượng - Hiệu quả

Giấy chứng nhận

Chứng nhận hệ thống quản lý theo ISO 9001:2015 về kiểm định an toàn và kỹ thuật các thiết bị máy móc ngành công nghiệp.