EnglishVietnamese
Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

trung tâm kiểm định công nghiệp 1

An toàn - Nhanh chóng - Chất lượng - Hiệu quả

CHỨNG NHẬN HỢP QUY

 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 • Quyết định của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp số 676/QĐ-BCT cấp ngày 22/3/2019.
 • Quyết định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chỉ định tổ chức chứng nhận số 1670/QĐ-LĐTBXH cấp ngày 08/11/2019.
 • Thông tư số: 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019.
 • Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá
 • Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – TBXH.
 • Thông tư 48/2011/TT-BCT quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương
 • Thông tư 33/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.
 • Thông tư 28/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỢP QUY
Dưới đây là thủ tục để đăng ký và thực hiện thủ tục đánh giá hợp quy.

Bước 1: Đăng ký đánh giá hợp quy

1. Tải mẫu Giấy đăng ký và mẫu Phiếu tiếp nhận, lập thành 04 bản, nộp cho Bộ phận đăng ký cùng với các hồ sơ sau:

– Hợp đồng nhập khẩu (Contract).
– Bản liệt kê hàng hóa (Packing List).
– Hóa đơn (Invoice).
– Vận đơn (B/L).
– Các chứng chỉ chất lượng có chứng thực.
– Bản giới thiệu, thuyết minh, các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu của tiêu chuẩn kiểm tra.

– Ảnh mô tả hàng hóa.

– Nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).

– đăng ký nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu – bản phô tô sao y.

Liên hệ với Bộ phận đăng ký:

Địa chỉ: PHÒNG TỔNG HỢP –  TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP 1  

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.    

Điện thoại: (024).3868 9262      Fax: (024). 3868 9257     

Hỏi đáp, tư vấn: 0988 487 200

 1. Nhận lại giấy đăng ký đánh giá hợp quy.
 2. Liên hệ với Hải quan để làm các thủ tục thông quan theo quy định.

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật

 1. Thông báo cho Bộ phận kiểm tra kỹ thuật sau khi đã tập kết hàng về doanh nghiệp để thống nhất kế hoạch kiểm tra.
 2. Tổ chức cho Bộ phận kiểm tra kỹ thuật thực hiện việc kiểm tra tại Doanh Nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả kiểm tra

 

THỦ TỤC KHIẾU NẠI:

 Bước 1: Tiếp nhận và xác nhận khiếu nại

 1. Tiếp nhận và xác nhận khiếu nại: ST1_CN_BMQT06.01
 2. Xác nhận khiếu nại ST1/CN/BMQT06.02
 3. Quyết định thành lập ST1_CN_BMQT06.03

Bước 2 Xem xét và giải quyết khiếu nại

Đánh giá các bằng chứng thu thập được về tính đầy đủ, hệ thống và khả năng xác nhận lại được. Trong trường hợp được xem là cần thiết việc đánh giá này có thể bao gồm các xem xét các hồ sơ đánh giá liên quan để xác định nguyên nhân.

Bước 3 Báo cáo kết quả và lưu hồ sơ

Các kết quả của việc xem xét, giải quyết khiếu nại, bao gồm cả các hành động khắc phục được thực hiện phải được bao gồm trong thông báo kết quả giải quyết khiếu nại đến tổ chức khiếu nại. Thông báo này phải được lập thành văn bản và gửi đến tổ chức khiếu nại trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận khiếu nại.