EnglishVietnamese
Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

trung tâm kiểm định công nghiệp 1

An toàn - Nhanh chóng - Chất lượng - Hiệu quả

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

 

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 là đơn vị kiểm định được Bộ Công Nghiệp nay là Bộ Công Thương thành lập theo quyết định số 478/QĐ-TCCB ngày 27/12/1995. Trung tâm được chỉ định thực hiện việc kiểm định nhà nước đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong nhiều lĩnh vực theo các quyết định chỉ định về phạm vi được chứng nhận của cả 5 bộ ( Bộ Công Thương; Bộ Lao động Thương binh và xã hội; Bộ Giao Thông Vận Tải; Bộ Xây Dựng; Bộ Khoa học và Công nghệ).

Quy định về an toàn lao động yêu cầu các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động: Thiết bị điện; Thiết bị điện phòng nổ; thiết bị nâng, hạ; Thiết bị áp lực…. Những thiết bị này bao gồm những thiết bị có mức độ rủi ro cao, có nguy cơ gây tai nạn, mất an toàn, khi xảy ra sự cố ảnh hưởng lớn đến con người, tài sản và môi trường. Chính vì lý do này, thiết bị phải được kiểm định và đăng ký trước khi đưa vào sử dụng. Trong quá trình sử dụng, thiết bị phải được kiểm định định kỳ (thời gian giữa 2 lần kiểm định phụ thuộc vào chủng loại và tình trạng thiết bị).

VĂN BẢN PHÁP QUI

  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động số 02-17/GCNĐĐK-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 11/12/2017.
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động số 1278/QĐ-LĐTBXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp ngày 15/8/2017.
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động số 00122/19CN.TCKĐ do Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 09/4/2019
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động số CNATXD-18.0006 do Bộ Xây dựng cấp ngày 8/8/2018
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định phương tiện đo số 691/QĐ-TĐC  do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 08/5/2020.
  • Văn bản hợp nhất Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP “Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động”.
  • Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 “Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động”
  • Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/06/2017 “Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động”

QUY CHUẨN VIỆT NAM CÓ LIÊN QUAN

SỐ HIỆU NƠI BAN HÀNH TÊN QUY CHUẨN
QCVN 01:2008 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực
QCVN 01:2008 Bộ Công Thương Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện
QCVN 01:2011 Bộ Công Thương Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò
QCVN 01:2013 Bộ Công Thương Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.
QCVN 01:2016 Bộ Công Thương Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.
QCVN 02:2011 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện.
QCVN 02:2016 Bộ Công Thương Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ.
QCVN 03:2011 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện.
QCVN 04:2013 Bộ Công Thương Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép.
QCVN 04:2014 Bộ Công Thương Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi nước và nước nóng nhà máy điện.
QCXDVN 05:2008 Bộ Xây Dựng Quy chuẩn xây dựng Việt Nam nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khỏe.
QCVN 06:2010 Bộ Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
QCVN 07:2012 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng.
QCVN 08:2012 Bộ Khoa học & Công nghệ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
QCVN 09:2012 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ.
QCVN 09:2016 Bộ Thông tin & Truyền thông Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông.
QCVN 10:2012 Bộ Công Thương Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng.
QCVN 11:2012 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người.
QCVN 12:2013 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo.
QCVN 12:2014 Bộ Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.
QCVN 13:2011 Bộ Giao Thông vận tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng.
QCVN 13:2013 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pa lăng điện.
QCVN 16:2013 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng.
QCVN 17:2013 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi.
QCVN 18:2013 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực.
QCVN 18:2014 Bộ Xây Dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng
QCVN 19:2014 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người.
QCVN 20:2015 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người
QCVN 21:2015 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh.
QCVN 22:2010 Bộ Giao Thông vận tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ.
QCVN 23:2014 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân.
QCVN 24:2016 Bộ Y Tế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
QCVN 25:2015 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên.
QCVN 26:2016 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện không buồng máy.
QCVN 26:2010 Bộ Tài nguyên & Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
QCVN 27:2010 Bộ Tài nguyên & Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung
QCVN 27:2016 Bộ Y Tế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – Mức rung cho phép tại nơi làm việc.
QCVN 29:2016 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cần trục
QCVN 30:2016 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục
QCVN 31:2017 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước và nước nóng.
QCVN 32:2018 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy gia đình.
QCVN 34:2018 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế.
QCVN 35:2019 Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng.
QCVN 67:2017 Bộ Giao thông Vận tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển
QCVN 88:2015 Bộ Giao thông Vận tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống nâng xếp xe ô tô