EnglishVietnamese
Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

trung tâm kiểm định công nghiệp 1

An toàn - Nhanh chóng - Chất lượng - Hiệu quả

HUẤN LUYỆN AN TOÀN

 

HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Trung tâm có đủ chức năng sau khi được Cục An toàn Lao động – Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng C số 34/2019/GCN và Quyết định 651/QĐ LĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2019.

Được huấn luyện cấp Giấy chứng nhận cho Kiểm định viên, Kỹ thuật viên thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương theo Quyết định số 92/QĐ-ATMT ngày 03 tháng 4 năm 2018.

VĂN BẢN PHÁP QUI

  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động số 34/2019/GCN do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp ngày 10/5/2019.