EnglishVietnamese
Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

trung tâm kiểm định công nghiệp 1

An toàn - Nhanh chóng - Chất lượng - Hiệu quả

Nguồn nhân lực

 

Là nơi hội tụ các thanh tra kỹ thuật an toàn ngành Công nghiệp của Bộ công nghiệp nặng, Bộ công nghiệp nhẹ và Bộ Năng lượng, cùng kinh qua nhiều năm hoạt động, hiện nay Trung tâm Kiểm định Công nghiệp 1 đang có  đội ngũ kiểm định viên giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao trên mọi lĩnh vực, các kiểm định viên đều là những kỹ sư được đào tạo tại các trường đại học chính quy trong và ngoài nước.

Hiện tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 có 48 kiểm định viên được Bộ Công thương cấp thẻ kiểm định viên kỹ thuật an toàn, có 08 kiểm định viên được các tổ chức quốc tế cấp chứng chỉ và 30 kiểm định viên khác được các tổ chức trong nước cấp chứng chỉ và thẻ kiểm định  các lĩnh vực khác cụ thể là:

 

          TT            

 

Số người cấp thẻ

Loại thẻNơi cấp
148
Kiểm định viên KTAT

Bộ Công thương
230
Đo lường áp suất

Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
310
Đo lường điện

Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
408
Kiểm định viên KTAT

TUV Cộng hoà LB Đức
504
Đánh giá chất lượng hàn

Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng + TUV Cộng hoà LB Đức
601
Kiểm tra không phá huỷ bằng phương pháp RT bậc III

TUV Cộng hoà LB Đức
719
Kiểm tra không phá huỷ bằng phương pháp UT; RT; PT; MT bậc II

Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng  và Viện hạt nhân.