Trung tâm kiểm định công nghiệp 1

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 38.689.262 (024) 38.689.258
HOTLINE:
0917.291.108

THÀNH VIÊN

THEO DÕI

Số người online:0
Truy cập hôm nay:67
Tổng số:2.293.125
"Chào mừng bạn đến với website của Trung tâm Kiểm Định Công Nghiệp 1"
hoi_nghi_tong_ket_kiem_dinh_2013_2014_anh_2010302020304SLIDE1SLIDE2SLIDE3

Giới thiệu

Trung tâm kiểm định công nghiệp 1

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP 1 (Theo Quyết định số 2116/QĐ - BCT  ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ Công Thương) Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TCCB ngày 27/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Ngày 04/04/2008 Trung Tâm được đổi tên thành Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 theo Quyết định số 2116/QĐ-BCT của Bộ Trưởng Bộ Công ...
Xem chi tiết...

GIẤY CHỨNG NHẬN

Danh sách các giấy chứng nhận của Trung tâm kiểm định công nghiệp 1

pdf_logo Quyết định về việc đổi tên Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp I thành Trung tâm kiểm định công nghiệp 1
pdf_logo Quyết định Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1
pdf_logo Giấy chứng nhận Trung tâm kiểm định công nghiệp 1 có đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
pdf_logo Giấy chứng nhận Vilas 918
pdf_logo Giấy chứng nhận Vilas 668
pdf_logo Quyết định về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
pdf_logo Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận số 1670/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội
pdf_logo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định
pdf_logo Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
pdf_logo Chứng nhận hệ thống quản lý theo ISO 9001:2015
pdf_logo Giấy chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phạm vi kiểm định: Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
pdf_logo Giấy chứng nhận Trung tâm kiểm định công nghiệp 1 có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
pdf_logo Giấy chứng nhận Trung tâm kiểm định công nghiệp 1 có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Bộ Xây dựng)
pdf_logo Giấy chứng nhận Trung tâm kiểm định công nghiệp 1 có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Bộ Giao thông vận tải)